Om oss
Hva er PoteriHverdag?

PoteriHverdag, Hundekurs: 

Vi har som visjon å gi deg og din hund en god start, eller en bedre forutsetning for videre hundehold. Jeg utdannet meg til hundeinstruktør ved Nordbys Hundesenter, fordi jeg ønsket å lære enda mer om hund, og også for å kunne formidle dette videre til andre hundeeiere. Jeg er utdannet Barnevernspedagog, og mye av teorien kan overføres til hundens utvikling og oppdragelse, da psykologien i stor grad er sammenlignbar. Jeg har etterutdanning i Dyreassistert Terapi (DAT) ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet. Noe jeg også tenker kan komme godt med som både hundeinstruktør og miljøterapeut. Jeg tar for øyeblikket master i Familiebehandling ved OsloMet. Kursene vi tilbyr ved Poter i Hverdag er derfor kvalitetsikret, nettopp for å kunne gi deg og din hund en god start, eller en bedre forutsetning for videre hundehold.

PoteriHverdag, Dyreassisterte Intervensjoner:

Vi har som mål å nyttiggjøre oss av betydningen hund kan ha for menneskers helse, og hvordan hund kan brukes i forebyggende, stimulerende og rehabiliterende tiltak ovenfor barn og unge- knyttet til lettere psykiske lidelser. Målet er at Poter i Hverdag kan brukes som et lavterskeltilbud i forhold til tiltak knyttet til lettere psykiske lidelser hos barn og unge. Tiltaket skal kunne benyttes der barnet eller den unge befinner seg i hverdagen, som på skole eller hjemme. Det vil også være mulighet for turer i skog og mark med hund. Poter i Hverdag kan benyttes av privatpersoner eller av det offentlige.

Poter i Hverdag